Η φιλοσοφία μας

Στην COCO-MAT Farms πιστεύουμε πως η ουσία της τροφής βρίσκεται στην προέλευσή της και πως η σωστή διατροφή είναι θεμέλιος λίθος της καλής υγείας.

Πιστεύουμε ότι το ελληνικό λάδι είναι ένας πολύτιμος θησαυρός, ειδικά πάνω σε ζεστό ψωμί και πως το αλάτι είναι καλύτερο όταν το έχει αφήσει το κύμα πάνω σε ένα βράχο.

Πιστεύουμε ότι με λίγο μέλι όλα γίνονται πιο όμορφα και γλυκά και πως το άρωμα που αναδύει το τσάι του βουνού είναι ο ορισμός της ελληνικής φύσης.

Πιστεύουμε πως όποιος δεν έχει τρίψει στα χέρια του ρίγανη για να τη μυρίσει δεν έχει βιώσει το ξύπνημα των αισθήσεων που προκαλεί το δυνατό άρωμά της.

Αντικείμενό μας είναι η διάθεση τροφίμων και προϊόντων της ελληνικής γης, επιλεγμένα με προσοχή και φροντίδα και με κύριο κριτήριο την αγνότητά τους.

Στόχος μας είναι η καλή και σωστή διατροφή.
Η καλή ζωή!

Πιστεύουμε ότι το ελληνικό λάδι είναι ένας πολύτιμος θησαυρός, ειδικά πάνω σε ζεστό ψωμί και πως το αλάτι είναι καλύτερο όταν το έχει αφήσει το κύμα πάνω σε ένα βράχο.

Πιστεύουμε ότι με λίγο μέλι όλα γίνονται πιο όμορφα και γλυκά και πως το άρωμα που αναδύει το τσάι του βουνού είναι ο ορισμός της ελληνικής φύσης.

Πιστεύουμε πως όποιος δεν έχει τρίψει στα χέρια του ρίγανη για να τη μυρίσει δεν έχει βιώσει το ξύπνημα των αισθήσεων που προκαλεί το δυνατό άρωμά της.

Αντικείμενό μας είναι η διάθεση τροφίμων και προϊόντων της ελληνικής γης, επιλεγμένα με προσοχή και φροντίδα και με κύριο κριτήριο την αγνότητά τους.

Στόχος μας είναι η καλή και σωστή διατροφή.
Η καλή ζωή!